Vítáme Vás na našich webových stránkách © ZONETWORKS, s.r.o.  Společnost zapsaná  v obchoním rejstříku vedená u Krajského soudu v Ústí nad labem , oddíl C  vložka č. 24560. Vzhledem k charakteru op- tických vláken je třeba pro ve- škerou mani- pulaci s nimi speciální  tech- nologie. Přestože užívaná techni- ka  představuje vrchol v  oblasti optoelektroniky  a mechaniky, zkušenosti pracovníka má stále významný faktor ovlivňující kvalitu provedené práce. Metalické a optické sítě Ke svým zákazníkům  přistupujeme individuálně a jsme připraveni v úzké součinnosti s Vámi provést výběr, přípravu i zpracování řešení. Na základě Vašich požadavků a představ navrh- neme ideální řešení  s optimalizací cenových a technických parametrů.   Kamerové systémy jsou vhodným doplněním zabezpečovacího sys- tému, díky němuž můžete monito- rovat 24 hodin denně požadované části objektu. Kamerové systémy Kompletní elektroinstalace rodinných domů, bytů, obchodů, škol a průmyslových budov. Elektroinstalace