Optické sítě Provádíme : Instalaci a servis optických tras Ukončení a měření optických vláken. Dodávku veškerých komponent pro optické sítě. Servis a měření stávajících optických tras. Poradenskou a konzultační činnost.  Optické sítě Datové centrum. Optická spojka Pro zajištění kvality prováděných prací, nejlepších parametrů a provozní spolehlivosti instalovaných optických tras napomáhá zejména používání kvalitního nářadí a drahého přístrojového vybavení. Používaná špičková technika je zohledněna z hlediska požadavků obchodních partnerů a koncových zákazníků. Vzhledem k charakteru optických vláken je třeba pro veškerou manipulaci s nimi speciální technologie. Přestože užívaná technika  představuje vrchol v  oblasti optoelektroniky  a mechaniky, zkušenost  pracovníka má stále významný faktor ovlivňující kvalitu provedené práce. Měřící středisko